ข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทาง online

ทางร้านจะมีการตรวจเช็คสินค้าทุกชิ้นก่อนจัดส่งให้ลูกค้าทุกครั้ง ดังนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่า จะได้รับสินค้าสวยๆ ตรงตาม order ที่ลูกค้าสั่ง 100% ค่ะ

เงื่อนไขการเปลี่ยนไซส์สินค้า

– สิทธิการเปลี่ยนไซส์ให้เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าทาง online เท่านั้นค่ะ

– ทางร้านจะรับเปลี่ยนไซส์ภายใน 2 วัน (นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า)

– สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน ซัก มีตำหนิ เปื้อน และคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์

– ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง

– เปลี่ยนไซส์ได้อย่างเดียว เปลี่ยนแบบไม่ได้นะคะ

– ให้เปลี่ยนไซส์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

ข้อยกเว้น กรณีไซส์ที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนหมด

– ลูกค้าสามารถรอสินค้า lot ใหม่เข้ามา

– หรือ ลูกค้าจะเปลี่ยนไซส์ เป็นสินค้ารุ่นอื่นได้ค่ะ แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นชุดที่ราคาสูงกว่า ลูกค้าจ่ายส่วนต่างเพิ่ม แต่ถ้าชุดที่เปลี่ยนราคาต่ำกว่าทางร้านจะไม่คืนส่วนต่างนะคะ

ไม่สามารถขอคืนเป็นเงิน หรือ ส่วนลด ทุกกรณีค่ะ

– เปลี่ยนได้ 1 ครั้งเท่านั้น

เงื่อนไขการคืนสินค้า

– สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี

– เมื่อลูกค้าวางมัดจำค่าสินค้าแล้วขอยกเลิกในภายหลังหรือเหตุผลอื่นๆ ทางร้านจะไม่คืนเงินมัดจำในทุกกรณี

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางหน้าร้าน

– สินค้าซื้อแล้ว ไม่รับเปลี่ยน / ไม่รับคืนทุกกรณี เนื่องจากทางร้านให้สิทธิลูกค้าได้ลองและจับต้องสินค้าอย่างเต็มที่ก่อนจ่ายเงินแล้วนะคะ

– การวางมัดจำสั่งซื้อสินค้า กับทางหน้าร้าน ถ้าลูกค้ายกเลิกหรือกรณีใดๆ ก็ตาม ทางร้านจะไม่คืนเงินมัดจำในทุกกรณี

เมื่อลูกค้าตกลงสั่งซื้อสินค้าและโอนเงิน จ่ายเงินแล้ว ทางร้านถือว่าลูกค้ายินดียอมรับและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางร้านทุกประการ